Erivapausmenettely

päivitetty 3.3.2021

Mikäli terveyden ylläpitämiseen tai sairauden hoitoon ei ole saatavilla sallittua lääkettä, lääkitykseen voidaan hakea erivapautta. Sen avulla urheilija saa luvan käyttää kyseistä kiellettyä lääkitystä.

ISU:lta anottava erivapaus

TUE -erivapauden hakevat ISU:lta ainoastaan ISU:n rekisteröityneeseen testauspooliin kuuluvat urheilijat sekä kansainvälisesti juniori- ja senioritasolla kilpailevat luistelijat yksinluistelussa, muodostelmaluistelussa, jäätanssissa ja pariluistelussa. Noviisitasolla luistelevien ei tarvitse hakea erivapautta ISU:lta.

Lue lisää..

SUEK:lta anottava erivapaus

TUE menettely vaaditaan kaikilta luistelijoilta, jotka kilpailevat seniorisarjan miesten ja naisten SM-kilpailuihin osallistuvat urheilijat (YL, JT ja PL)

Erivapautta ei tarvitse anoa etukäteen, mikäli luistelija kilpailee muodostelmaluistelussa (mikä tahansa sarjataso) tai muussa kuin SM-seniorisarjassa (YL,JT,PL). Kaikki luistelijat ovat kuitenkin dopingvalvonnan ja testauksen piirissä, ja mikäli testaus osuu omalle kohdalle, on mahdollinen lääkitys (kiellettyjen aineiden listalla oleva lääkitys) pystyttävä todistamaan jälkikäteen. Tällöin ADT pyytää luistelijaa toimittamaan tarvittavat todistukset ja selvitykset.

ISU:lta haettava kansainvälinen erivapaus on voimassa myös Suomessa (SUEK hyväksyy ISU:n myöntämän erivapauden), joten SUEK:lta ei tarvitse enää hakea erivapautta, mikäli ISU on sen jo aiemmin myöntänyt. Urheilijan tulee toimittaa kopio ISU:n erivapaudesta SUEK:lle.

Lue lisää…

Erivapauden myöntäminen

Erivapauden voi saada taannehtivasti (Retroactive TUE) vain seuraavissa tilanteissa:

a. Kun lääkkeen tai menetelmän käyttö on ollut välttämätöntä akuutissa lääketieteellisessä hätätilanteessa.

b. Kun lääkkeen tai menetelmän käyttö on tapahtunut ennalta arvaamattomassa äkillisessä tilanteessa, jolloin urheilijalla ei ole ollut aikaa tai mahdollisuutta jättää erivapausanomusta tai erivapauslautakunnalla ei ole ollut aikaa tai mahdollisuutta käsitellä erivapausanomusta ennen dopingtestiä.

Erivapaussertifikaatin mukana kuljettaminen kilpailutapahtumissa

ISU on ilmoittanut että urhelijan tai joukkueen ei tarvitse pitää ISU:n myöntämiä erivapaussertifikaatteja mukana kilpailuissa. Koska ISU:n lisäksi testauksia voivat suorittaa myös muuta antidopingtoimintaa tekevät tahot, suosittelemme, että urheilijat ja joukkueet pitävät kopioita erivapauksista mukanaan kilpailumatkoilla. Erivapaussertifikaatteja ei tarvitse toimittaa järjestäjälle etukäteen, mutta mahdollisten epäselvyyksien joustavan käsittelyn varmistamiseksi sertifikaatit on hyvä olla mukana. Lääkärintodistuksia ei tarvitse pitää mukana kilpailutapahtumissa.

On huomioitava, että urheilija on aina itse vastuussa käyttämistään aineista. Lääkärin määräämää kiellettyjen aineiden listalla olevaa lääkitystä käyttävän urheilijan on itse pidettävä huolta siitä, että oma erivapaus on kunnossa.