Perustason (I-taso) valmentajakoulutus

Perustason valmentajakoulutus 2021

Perustason (I-taso) valmentajakoulutus antaa valmiudet toimia aloittelevien kilpailijoiden ja kilpailullista menestystä tavoittelevien taitoluistelijoiden apu- tai vastuuvalmentajana. Koulutus koostuu verkko-opinnoista, kolmesta lähijaksosta, arjen valmennuksesta omassa seurassa sekä aloitus- ja päätöswebinaareista.

Koulutuksen osaamistavoitteina on, että valmentaja toteuttaa lajinsa harjoitustapahtumia, ja että valmentaja pohtii ja reflektoi oman osaamisensa kehittymistä. Lähijaksoilla koulutettavat tutustuvat materiaaleihin ja jakavat kokemuksiaan arjen valmennuksesta yhteisissä keskusteluissa. Perustason valmentajakoulutusta järjestetään vuosittain ja koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen Urheiluopiston kanssa.

Kohderyhmä

Perustason valmentajakoulutus on suunnattu valmentajaksi aikoville ohjaajille ja valmentajille, jotka ovat käyneet vaaditut edeltävät opinnot, osoittaneet oman luistelutaitonsa, ja joilla on apu- tai vastuuvalmentajan rooli seuraavien ryhmien valmennuksessa:

  • Jäätanssi: lajista kiinnostuneet ja jäätanssivalmentajaksi aikovat, joilla on jo kokemusta yksin- tai muodostelmaluistelun valmentamisesta
  • Muodostelmaluistelu: kansallisen sarjan joukkueet
  • Yksinluistelu: minit, silmut, debytantit, noviisit

Koulutukseen hakevalla on hyvä olla jo muutamia vuosia ohjaajakokemusta. Koulutettavan kehittäminen on luonteeltaan arjen valmennustyön yhteydessä tapahtuvaa oppimista, joten koulutettavan seuran tulee mahdollistaa koulutettavan työskentely apu- tai vastuuvalmentajan roolissa vähintään koulutusprosessin ajan. Koulutettavan tulee päästä arjen työssä ottamaan vastuuta harjoittelun suunnittelusta ja valmennuksesta.

Ikärajasuositus: 18 v.

Kaksoiskoulutus ja aiemmin suoritetun koulutuksen täydentäminen muilla lajeilla

Koulutettava voi halutessaan yhdistää valitsemansa kahden lajin opetussisällöt käytäväksi samassa koulutuksessa. Kaksoiskoulutuksessa koulutettava tekee verkkotehtävät vain kertaalleen, mutta osallistuu lähijaksoilla kahden lajin omiin jää- ja oheisharjoitteluosioihin. Lisäksi koulutettava antaa opetusnäytön molemmista valitsemistaan lajeista.

Kaksoiskoulutusta tarjotaan myös valmentajille, jotka ovat aiemmin suorittaneet muodostelma- tai yksinluistelun perustason (I-taso) valmentajakoulutuksen ja haluavat täydentää sitä muiden lajien sisällöillä. Aiemmin käytyä koulutusta täydentämään tuleva osallistuja ei tee verkkotehtäviä, vaan koulutettava osallistuu ainoastaan lähijaksoille ja antaa opetusnäytön valitsemistaan aiempaa koulutusta täydentävissä lajeissa (esimerkiksi yksinluistelun perustason suorittanut valmentaja voi täydentää koulutustaan jäätanssilla tai muodostelmaluistelulla tai molemmilla).

Koulutussisällöt

  • Harjoittelun suunnittelu (1op)
  • Taitoharjoittelu (1op)
  • Oppiminen (1op)
  • Fyysinen kasvu ja kehitys (1op)
  • Urheilijakeskeinen valmennus, psyykkinen kasvu ja kehitys (1op)
  • Valmentaja-urheilija-suhde ja vuorovaikutus (1op)
  • Jäätanssi (2op) / Muodostelmaluistelu (2op) / Yksinluistelu (2op)

1 opintopiste (op) vastaa noin 27 tunnin työpanosta. Koulutuksen laajuus on 8 op, joka tarkoittaa siis 216 tunnin työpanosta. Tuntimäärä muodostuu valmennustyöstä omassa seurassa koulutusteemojen mukaisesti ja Vierumäen lähijaksoista. Kaksoiskoulutukseen osallistuvan koulutuksen laajuus on 10 op, ja aiemmin suoritetun koulutuksen täydentämisen laajuus toisilla lajeilla on 2 op/laji.

Tehtävät ja arviointi

Koulutus sisältää käytännön valmennustyötä tukevan verkkotehtävän kaikkiin koulutusteemoihin liittyen ja lajiin liittyvän opetusnäytön, jotka arvostellaan asteikolla hyväksytty – hylätty. Opetusnäyttö annetaan koulutuksen toisella tai kolmannella lähijaksolla.

Koulutettavan tulee suorittaa kaikki arvioitavat tehtävät sekä opetusnäyttö hyväksytysti, jotta koulutus voidaan katsoa hyväksytysti suoritetuksi.

Kaksoiskoulutukseen osallistuja arvioidaan erikseen molempien lajien opetusnäytöissä. Aiemmin käytyä perustason (I-tason) valmentajakoulutusta täydentävät valmentajat arvioidaan ainoastaan opetusnäytö(i)ssä.

Koulutuksen hyväksytty suorittaminen

Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää lähijaksoille osallistumista, hyväksyttyä opetusnäyttöä ja verkkotehtävien hyväksyttyä suoritusta. Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta myönnetään koulutukseen liittyvät osaamismerkit, jotka toimivat todistuksena.

Koulutukseen liittyvät, mahdollisesti puuttuvat tehtävät, voi palauttaa poikkeustilanteessa vielä neljä kuukautta koulutuksen päättymisen jälkeen. Mikäli koulutettava palauttaa tehtäviä, kun koulutuksen päättymisestä on kulunut yli neljä kuukautta, mutta alle vuosi, peritään koulutettavalta tehtävien tarkastamisesta 100€/tehtävä. Lisämaksu laskutetaan maksimissaan kolmesta palauttamatta olevasta tehtävästä. Koulutus tulee olla hyväksytysti suoritettu viimeistään vuosi koulutuksen päättymisestä. Tämän jälkeen koulutus tulee käydä uudelleen.

Koulutuksen jälkeen

Perustason valmentajakoulutuksen jälkeen on mahdollista edetä Jatkotason (II-taso) valmentajakoulutukseen, mikäli perustason koulutus on hyväksytysti suoritettu. Taitoluisteluliitto suosittelee, että koulutusten välissä valmentaja hakee kokemusta arjen valmennustyöstä vähintään vuoden ajan.


Haku vuoden 2021 Perustason koulutukseen