Taitoluisteluohjaajan koulutus (TOK)

Taitoluisteluohjaajan koulutus, TOK, antaa perusvalmiudet toimia ohjaajana luistelukoulussa, kehitysryhmässä sekä aloittelevien kilpailijoiden kanssa (taitajat/tintit/tulokkaat/aikuiset).

Taitoluisteluohjaajan koulutus koostuu neljästä moduulista, joista jokainen sisältää verkkojakson (10h)  ja lähijakson (8h). Taitoluisteluohjaajaan koulutuskokonaisuus on laajuudeltaan yhteensä 72h.

Moduulikoulutuksista saa mukaansa harjoitteita ja ideoita sekä jäälle että oheisharjoituksiin. Lisäksi koulutuksista saa hyödyllisiä neuvoja taidon opettamiseen, liikkeiden avustamiseen ja ideoita opitun soveltamiseen ja kehittelyyn.


Osaamistavoitteet

Urheiluosaaminen:

 • ymmärtää oman vastuullisuutensa ohjaajana
 • osaa tehdä ja toteuttaa tuntisuunnitelman
 • tietää perusteet kausisuunnitelman rakentamisesta
 • osaa tavallisimmat avustusotteet
 • osaa lajitaitojen opettamisen perusteet
 • osaa hyödyntää leikkejä ja välineitä oppimisen tukena
 • osaa valita kohderyhmälle (esim. pojat, soveltava luistelu, aikuiset) soveltuvia harjoitteita
 • ymmärtää luistelukoululaisen oheisharjoittelun periaatteita
 • ymmärtää mitä on monipuolinen liikunta ja tietää riittävän liikuntamäärän sekä omaehtoisen liikunnan tärkeyden

Ihmissuhdetaidot:

 • osaa rakentaa innostavan ilmapiirin
 • osaa organisoida turvallisia ja paljon liikettä sisältäviä harjoituksia
 • tunnistaa hyvän kohtaamisen piirteitä aikuisten välisessä vuorovaikutuksessa

Itsensä kehittämisen taidot:

 • osaa arvioida omaa osaamistaan ja tietää seuraavat askeleensa valmentajaksi kehittymisen polulla
 • innostuu kehittämään itseään omalla ajalla

Kohderyhmä

Koulutuskokonaisuus on suunnattu seuraaville kohderyhmille:

 • Aloittelevat ohjaajat
 • Kilpailemiseen tähtäävien luistelijoiden ohjaajat/valmentajat
 • Valmentajaksi suuntaavat ohjaajat
 • Opettajat, lastentarhanopettajat, liikunnanohjaajat jne. luistelun opettamisesta kiinnostuneet
  (suositus: moduuli #1)
 • Ennen 31.12.2018 luistelukouluohjaajan koulutuksen käyneet ohjaajat (suositus: täydennyskoulutuksena moduulit #3 ja #4)

Ikärajasuositus: 15 v.

Koulutukseen osallistuvilla olisi myös hyvä olla kokemusta luistelukoulussa ohjaamisesta, kehitysryhmien tai aloittelevien kilpailijoiden ohjaamisesta, tai mahdollisuus päästä ohjaamaan kyseisiä ryhmiä.

Tehtävät ja arviointi

Jokainen moduuli alkaa verkkojaksolla, joka sisältää tehtäviä. Jokaisella moduulilla on lähijaksolle valmistavia tehtäviä ja itsearviointitehtävä. Kaikki tehtävät palautetaan verkko-oppimisalustalle.

Lähijaksolle valmistavat tehtävät arvioidaan hyväksytyiksi palautuksen yhteydessä ja niistä keskustellaan lähijaksolla. Itsearviointitehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty tai se voidaan palauttaa täydennettäväksi.

Koulutuksen hyväksytty suorittaminen

Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää lähijaksolle osallistumista ja sitä, että verkkojakson tehtävät on palautettu hyväksytysti annetussa aikataulussa. 

Hyväksytysti suoritetusta moduulista saa todistuksen, jonka osallistuja lataa itselleen verkko-oppimisalustalta verkkojakson loppupuolella. Todistus tulee näkyville, kun kaikki tehtävät on tehty ja arvioitu hyväksytysti.

Mikäli koulutuksen lähi- ja/tai verkkojakso ei ole suoritettu hyväksytysti annetussa aikataulussa, tulee moduuli lähtökohtaisesti käydä uudelleen.

Erityistilanteissa (esim. sairastuminen) ota yhteys Taitoluisteluliiton koulutus- ja tapahtumakoordinaattoriin.


Ilmoittautuminen

Moduulit tulee käydä järjestyksessä. Taitoluisteluliitto suosittelee, että moduulien #1 ja #2 käymisen välille jäisi vähintään puoli vuotta aikaa viedä opittu käytäntöön.

Tulevat koulutukset ilmoittautumislinkkeineen löytyvät koulutuskalenterista.

Suomen Taitoluisteluliitto tukee koulutuksia osana liiton strategiaa.
Vuonna 2021 yhden moduulin hinta on:

 • STLL:n seuran jäsenille 100€
 • STLL:n tähtiseuran jäsenille 80€ (osallistujamäärää ei ole rajoitettu)
 • Muille osallistujille 150€

Huom! Ilmoittautumiset ovat sitovia. Mikäli koulutukseen ilmoittautuu liian vähän osallistujia, on Taitoluisteluliitolla oikeus perua koulutus. Taitoluisteluliitto pidättää oikeuden muutoksiin koulutuskalenterissa.

Osallistujilla tulee olla oma vakuutus, sillä Suomen Taitoluisteluliitto ei vakuuta koulutukseen osallistuvia.

Vastaavuudet ja korvaavuudet

Taitoluisteluohjaajan koulutus on uudistunut vuodelle 2019. Lisätietoja ennen 31.12.208 suoritettujen ohjaajakoulutusten vastaavuuksista löytyy täältä. Linkistä löytyy lisätietoja myös koulutusten korvaavuuksista.
Moduulista #1 voi hakea korvaavuutta tietyin edellytyksin.


Koulutuksen jälkeen

Taitoluisteluohjaajan koulutuksen jälkeen on mahdollista edetä Perustason (I-tason)valmentajakoulutukseen. Ennen perustason valmentajakoulutukseen ilmoittautumista on TOK-koulutuksen lisäksi käytävä yksi neljästä vaihtoehtoisesta VOK1-moduulikoulutuksesta ja todennettava oma luistelutaito.