Vastaavuudet, korvaavuudet ja keskeneräiset koulutukset

Vastaavuudet

Taitoluisteluohjaajan koulutus (TOK)

Koulutusten vastaavuudet selviävät alla olevasta taulukosta.

TOK-koulutuksen moduulit
1.1.2019 alkaen
31.12.2018 mennessä suoritetut ohjaajakoulutukset
Taitoluisteluohjaajan koulutus, moduuli #1 Luistelun ohjauksen perusteet (LOP)
Taitoluisteluohjaajan koulutus, moduulit #2-4 Luistelukouluohjaajan koulutus (LKOP)

Korvaavuudet

Taitoluisteluohjaajan koulutus (TOK)

Moduuli #1:

  • 1 vuoden opinnot liikunta-alalta (vähintään perustutkinto) tai
  • Maajoukkue-edustus taitoluistelussa (seniorit)

Korvaavuuden saaminen edellyttää luistelun ohjauksen perusteisiin liittyvän verkkomateriaalin läpikäyntiä.
Moduulin #1 korvaavuutta haetaan Moduulin #2 ilmoittautumisen yhteydessä. Taitoluisteluohjaajan koulutuksen moduuleista #2–4 ei voi hakea korvaavuutta.

Perustason (I-tason) valmentajakoulutus: oman luistelutaidon todentaminen (ks. tarkemmat suoritusvaatimukset täältä)

  • Maajoukkue-edustus taitoluistelussa (seniorit)

Korvaavuutta haetaan perustason (I-tason) valmentajakoulutuksen ilmoittautumisen yhteydessä.

Vaaditusta VOK1-moduulikoulutuksesta ei vuonna 2021 voi enää hakea korvaavuutta.