VOK1-moduulikoulutukset

VOK1-moduulikoulutukset ovat liikunnan aluejärjestöjen järjestämiä koulutuksia, jotka täydentävät taitoluisteluohjaajan ja -valmentajan osaamista.

Liikunnan aluejärjestöjen tulevia koulutuksia voi selata tästä linkistä.

Taitoluisteluliitto edellyttää, että perustason valmentajakoulutukseen (I-taso) hakija on käynyt seuraavan ohjeistuksen mukaiset VOK1-moduulikoulutukset, mutta muuten ohjaajat ja valmentajat voivat vapaasti kehittää osaamistaan liikunnan aluejärjestöjen monipuolisilla koulutuksilla.

HUOM! Vuoden 2021– perustason (I-taso) valmentajakoulutukseen hakijat, seuraava muutos:

Koulutukseen hakijan tulee olla käynyt yksi seuraavista VOK1-moduulikoulutuksista:

  • Kannustava valmentaja ja ohjaaja (3h)
  • Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet harjoittelussa (2h)
  • Eettinen harjoittelu (2h)
  • Tunne- ja vuorovaikutustaidot valmennuksessa (2h)

Koulutettava voi vapaasti valita omiin ajankohtaisiin osaamis- ja kehitystarpeisiin perustuen, minkä yllä olevista VOK1-moduulikoulutuksista käy. Korvaavuutta ei voi hakea.


Vanha ohjeistus: Vuoden –2020 perustason (I-taso) valmentajakoulutukseen osallistuvat

Tämä vanha ohjeistus on ollut aiemmin voimassa 4/2020 asti, jonka jälkeen se on korvattu yllä olevalla.

Ennen perustason valmentajakoulutukseen hakemista on tullut suorittaa seuraavat kaksi VOK1-moduulikoulutusta:

  • Oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa -koulutus (3h) ja
  • Taitoharjoittelu-koulutus (3h)

Vuoden 2020 perustason valmentajakoulutukseen hakenut on voinut anoa korvaavuutta yllä olevista VOK1-moduulikoulutuksista Taitoluisteluliitolta tietyin edellytyksin. Lue lisää koulutuksen korvaavuuksista tästä linkistä.