2020 Kevätliittokokous

Suomen Taitoluisteluliiton sääntömääräinen kevätliittokokous järjestetään etäkokouksena

torstaina 25.6.2020 klo 18 alkaen.

Kokous järjestetään niin, että kokouksen vetäjät ja materiaalin esittäjät ovat paikalla Espoon Metro Arenan videoneuvottelutilassa ja seurojen osallistuminen tapahtuu ennakko-osallistavalla kokoustavalla etäkokouslinkin kautta

Käytämme kaksiosaista kokousmallia ja seuroilta pyydetään alustavia kantoja päätösasioihin jo ennen kokouksen alkua. Seurojen tulee ilmoittaa etukäteen, su 14.6.2020 klo 23 mennessä, seuransa virallinen edustaja ja muut edustajat vuosikokoukseen. Viralliselle edustajalle lähetetään tämän jälkeen kutsu Microsoft Teams työalustalle, josta löytyy kokousmateriaalit sekä linkki työkaluun, jonka kautta seura pääsee edustajansa kautta antamaan virallisen kantansa kokouksen päätösasioihin. Aikaa tälle on varattu tiistaihin 23.6.2020 klo 16 saakka (Kokouksen I-osa)

Kokouspäivän aamuna osallistujille toimitetaan sähköpostilinkki, jota kautta seuran virallinen edustaja pääsee osallistumaan kokoukseen (Kokouksen II-osa). Tähän kokouksen II-osaan ovat tervetulleita ennakkoilmoittautumisten perusteella myös seurojen muut jäsenet. Heille toimitetaan kokouspäivän aamuna oma linkki, jota kautta tilaisuutta pääsee seuraamaan ilman puheyhteyttä. Kummassakin tapauksessa kokouslinkit ovat henkilökohtaiset ja perustuvat ennalta-annettuihin sähköpostiosotteisiin.