2020 Syysliittokokous

20.11.2020 Suunniteltu seuraseminaari on PERUTTU ja syysliittokokous järjestetään ainoastaan etäkokouksena.


Suomen Taitoluisteluliiton syysliittokokous lauantaina 28.11.2020 klo 13 on muutettu järjestettäväksi pelkästään etäkokouksena Teamsin välityksellä. Kaikille määräaikaan ilmoittautuneille äänioikeutetuille lähetetään perjantain 27.11 aikana sähköpostiin ohjeet ja linkit osallistumista koskien.

KOKOUSMATERIAALIT (päivitetty 23.11.2020)

Puheenjohtajaksi ehdolle on:
Janne Korhonen

Hallitusjäseniksi ehdolla ovat:
Sini Aarnio-Kurki
Virpi Hurri
Marko Laaksonen
Marie Lundmark
Anu Tuunanen


27.8.2020
Suomen Taitoluisteluliiton hallitusvalinnat syyskokouksessa 2020

STLL toimintasääntöjen mukaan syyskokous valitsee hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle kaksivuotiskaudeksi 1.1.2021–31.12.2022. Kevätliittokokouksessa 25.6.2020 jäsenille esitettiin ehdollepanotoimikunnan jäsenet, jotka olivat kutsuttu liittohallituksen toimesta valmistelemaan syyskokouksessa 2020 tehtäviä hallitusvalintoja. Ehdollepanotoimikunnan puheenjohtajaksi nimettiin Pasi Lehtinen ja jäseniksi Teija Ahopelto, Henriikka Aihinen, Antti Saastamoinen ja Salla Sergelius.

Liittohallituksen erovuoroisina jäseninä ovat puheenjohtaja Laura Raitio ja hallituksen jäsenet Sini Aarnio-Kurki, Janne Korhonen, Marko Laaksonen ja Marie Lundmark. Erovuoroisista puheenjohtaja Laura Raitio on ilmoittanut, että ei aio asettua ehdolle tehtävään.

Hallituksessa jatkavat vuoden 2021 loppuun Laura Lepistö, Jouko Pitkänen, Jukka Puustinen sekä Mika Saarelainen.

Ehdollepanotoimikunta pyytää Liiton jäsenseuroja toimittamaan ehdotuksensa liittohallituksen puheenjohtajaksi ja jäseniksi perusteluineen oheisen linkin kautta  viimeistään sunnuntaina 18.10.2020 klo 18 mennessä.

Ehdollepanotoimikunta etsii hallitukseen henkilöitä, jotka

  • haluavat kehittää suomalaista taitoluistelua niin harrastus- kuin kilpatasolla
  • tuntevat seuratoimintaa ja taitoluistelun eri lajeja monipuolisesti
  • ymmärtävät liikuntakulttuuria ja yhteiskuntaa sekä niissä tapahtuvia muutoksia/vaikutuksia lajiin

Liittohallitus kokoontuu vuoden aikana noin 10-12 kertaa. Hyvät vuorovaikutustaidot korostuvat verkostomaisessa toiminnassa. Seurat voivat esittää parhaaksi katsomiaan ehdokkaita, edellyttäen että he antavat suostumuksen tehtävään. Ehdokkailla tulee olla valmius liittohallituksen kokousten lisäksi osallistua säännölliseen työryhmätyöskentelyyn ja/tai liiton toimiston työn tukemiseen.

Kaikista ehdokaista tehdään sähköpostikooste syyskokoukseen ilmoittautuville seurojen edustajille. Ehdollepanotoimikunnan syyskokoukselle tekemä esitys valittavista henkilöistä liitetään syyskokousmateriaaleihin. Ehdotuksia tehtäessä pyydetään huomioimaan, että hallituksessa tulisi olla edustettuina riittävässä määrin molemmat sukupuolet sekä eri ikäryhmät.

SUOMEN TAITOLUISTELULIITTO
EHDOLLEPANOTOIMIKUNTA

Pasi Lehtinen (HTK), ehdollepanotoimikunnan puheenjohtaja
sähköposti: pasi.lehtinen@helsingintaitoluisteluklubi.fi
puhelin: 050 480 4760, yhteydenotot mielellään arkisin klo 16 jälkeen
Ahopelto Teija (HTA)
sähköposti: teija.ahopelto@gmail.com
Aihinen Henriikka (ETK)
sähköposti: henriikka.aihinen@etkespoo.com
Saastamoinen Antti (JoKa)
sähköposti: puheenjohtaja.joka@gmail.com
Sergelius Salla (Kaarinan taitoluistelijat)
sähköposti: puheenjohtaja@kaarinantaitoluistelijat.fi