Avustukset harrastustoimintaan

Useampi taho Suomessa jakaa harkinnanvaraisia avustuksia lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Apua tarvitsevat, vähävaraiset tai äkillisen kriisin kohdanneet voivat ottaa yhteyttä mm. alla oleviin tahoihin avustusta hakeakseen.


Hope ry

Hope ry tukee apua tarvitsevia, vähävaraisia ja äkillisen kriisin kohdanneita lapsiperheitä (joissa 0-17 -vuotiaita lapsia) sekä huostaanotettuja lapsia. Lahjoitukset on saatu hyväsydämisiltä suomalaisilta, jotka tukevat järjestön toimintaa. Hope ry tukee myös lasten harrastustoimintaa.

Lisätietoja https://hopeyhdistys.fi/kaipaan-apua/ 


Pelastakaa Lapset

Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle -ohjelma tukee lasten ja nuorten hyvinvointia oppimateriaali- ja harrastustuen sekä lomakotitoiminnan kautta. Eväitä Elämälle -ohjelman tuki kohdennetaan lapsille, joiden mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiään tai osallistua harrastuksiinsa on uhattuna perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi.

Lisätietoja https://www.pelastakaalapset.fi/tukea-lapsille-ja-perheille/evaita-elamalle-ohjelma/ ja
https://www.pelastakaalapset.fi/tukea-lapsille-ja-perheille/evaita-elamalle-ohjelma/mista-tukea-voi-hakea/


Tukikummit

Tukikummit -säätiö ehkäisee nuorten syrjäytymistä ja kerää varoja nuorille, jotka ovat vaarassa pudota pois harrastuksista ja kaveriporukoista. Suurin osa avustuksista ohjataan harrastusten tukemiseen.

Lisätietoja https://tukikummit.fi/avustuksen-hakeminen/


Tukilijna

Tukilinjan apurahat on tarkoitettu henkilöille, joilla on pitkäaikainen fyysinen tai psyykkinen toimintarajoite, joka vaikeuttaa arjessa toimimista. Apurahat suunnataan vähävaraisille, Suomessa pysyvästi asuville, toimintarajoitteisille yksityishenkilöille. Tukilinjan apurahat on tarkoitettu edistämään koulunkäyntiä, opiskelua, työllistämistä ja harrastamista.

Lisätietoja https://tukilinja.fi/apurahat/


Valio Akatemia

Valio Akatemia ohjelma tukee lasten ja nuorten liikuntaa ja hyvinvointia. Ohjelma edistää suomalaisten perheiden hyvinvointia ja auttaa tekemään lasten ja nuorten unelmista totta jakamalla raha-, ravitsemus-, tuote- ja tapahtumastipendejä. Stipendin hakukierros järjestetään kerran vuodessa, ja stipendiä voivat hakea kaikki alle 18 -vuotiaat liikuntaa harrastavat ja siitä kiinnostuneet lapset ja nuoret. Hakija voi olla yksilöurheilija, joukkue, koululainen tai koululuokka. Vanhemmat, valmentajat ja opettajat voivat hakea tukea myös lapsen tai nuoren puolesta.

Lisätietoja https://www.valio.fi/valioakatemia/


Kojamon Lumo-stipendi

Lumo-sponsorointi- ja stipendiohjelma tukee suomalaista huippu-urheilua ja nuorten liikuntaa yksilö- ja joukkuetasolla. Ohjelma edistää hyvinvointia liikunnan parissa myöntämällä stipendejä ja sponsoritukea nuorille urheilulahjakkuuksille. Stipendejä voivat hakea lupaavat, useita vuosia seuratasolla urheilleet nuoret, jotka tarvitsevat taloudellista tukea harrastukseensa. Etusijalla ovat Lumo- ja VVO -asukkaat.

Lisätietoja https://kojamo.fi/vastuullisuus/lumo-sponsorointi-ja-stipendiohjelma/