Suomen Taitoluistelusäätiön tuki

päivitetty 2.3.2021

SUOMEN TAITOLUISTELUSÄÄTIÖN TUKIEN HAKU KAUDELLE 2021-2022

Tukihaku kaudelle 2021-2022 on päättynyt.

Säätiö tukee suomalaista taitoluistelua seuraavasti

  1. myöntämällä harjoittelu- ja kilpailustipendejä lahjakkaille kansainväliselle huipulle pyrkiville yksinluistelijoille, pariluistelijoille ja jäätanssijoille
  2. tukemalla taloudellisesti huippuvalmennustietouden kehittämistä sekä harjoittelutilaisuuksien ja kilpailujen järjestämistä ja
  3. tukemalla muulla vastaavalla tavalla Suomen taitoluistelun kehittämistä kansainväliselle huipulle.
Säätiön tukien haku tapahtuu seuraavasti
  • hakemukset on tullut lähettää 16.4.2021 mennessä
  • hakemukset ohjautuvat valmennuspäällikölle, joka toimittaa hakemukset edelleen säätiön asiamiehelle 30.4.2021 mennessä
  • Taitoluisteluliitto käsittelee hakemukset ja tekee ehdotuksen tuen saajista säätiön hallitukselle
  • säätiön hallitus käsittelee hakemukset vuosikokouksessaan toukokuussa
  • säätiön hallitus päättää itsenäisesti tukien saajat
  • ilmoitus tukien saajista julkaistaan tuen saajille henkilökohtaisesti sekä Taitoluisteluliiton verkkosivuilla

Helsingissä 2.3.2021

Suomen Taitoluistelusäätiö
Laura Raitio
puheenjohtaja

Lisätietoja antaa liiton valmennuspäällikkö