YL tulosperusteinen stipendi

Yksinluistelijoiden tulosperusteiset stipendit kaudella 2020–2021

päivitetty 30.11.2020

Suurempi stipendi:
Liitto myöntää 600€ suuruisen tulosperusteisen stipendin urheilijalle, mikäli seuraavat kriteerit täyttyvät kauden 2020–2021 SM- valintakilpailuissa, SM-kilpailuissa tai ISU:n kv. kalenterin kilpailuissa.

Naiset:
– neljä (4) erilaista kolmoishyppyä + 2A samassa ohjelmassa
TAI
– 3H3H + kaksi (2) muuta 3H + 2A samassa ohjelmassa. Näistä neljästä kolmoishypystä vähintään yhden on oltava 3F tai 3Lz

Miehet:
– 3H3H + kolme (3) muuta 3H + 3A samassa ohjelmassa. Näistä viidestä kolmoishypystä vähintään yhden on oltava 3F tai 3Lz TAI
– 3H3H + kolme (3) muuta 3H + 4H samassa ohjelmassa. Näistä viidestä kolmoishypystä vähintään yhden on oltava 3F tai 3Lz

Myös yhdistelmässä olevat kaksi erilaista kolmoishyppyä hyväksytään näytöksi.
Luistelija voi saada suuremman (600€) stipendin kaksi kertaa kauden aikana.

Pienempi stipendi:
Liitto myöntää 300€ suuruisen tulosperusteisen stipendin urheilijalle, mikäli seuraavat kriteerit täyttyvät kauden 2020–2021 SM -valintakilpailuissa, SM-kilpailuissa tai ISU:n kv. kalenterin kilpailuissa.

Naiset:
– kolme (3) erilaista kolmoishyppyä + 2A samassa ohjelmassa

Miehet:
– viisi (5) erilaista kolmoishyppyä + 2A samassa ohjelmassa

Myös yhdistelmässä olevat kaksi erilaista kolmoishyppyä hyväksytään näytöksi.
Luistelija voi saada pienemmän stipendin (300€) stipendin kerran kauden aikana.

Tuomareiden hyppyelementeistä antamien laatupisteiden (GOE) täytyy vähintään olla 0,00. GOE piste löytyy judges score taulukosta elementin “base value” pisteen oikealta puolelta. Stipendiin hyväksytään “q” merkityt hyppysuoritukset mikäli GOE 0,00 vaatimus täyttyy.

Saadakseen stipendin urheilijan tulee toimittaa liiton valmennuspäällikölle Judges Details -erittely ohjelmastaan, jossa kriteerit täyttyvät. Erittelyn on oltava perillä valmennuspäälliköllä kahden viikon sisällä ko. kilpailun päättymisestä. Valmennuspäällikkö tarkastaa erittelyn ja myötää / ei myönnä tukea. Stipendin saa kulutilityksiä vastaan kuluvan kauden 2020–2021 aikana 31.5.2021 mennessä.

Lisätietoja asiasta saa valmennuspäälliköltä.