Kotimaiset kilpailuasiat

Lohkojaot

Lohkojaot kaudelle 2019-2020 on julkaistu.

Loppukilpailupaikat

Yksin- ja pariluistelun, jäätanssin ja muodostelmaluistelun SM- ja loppukilpailupaikat määritellään STLL:n sääntöjen mukaisesti kausittain. Loppukilpailupaikat.

Suomessa käytössä olevat arviontijärjestelmät

Kotimassa käytössä on kuusi erilaista arviointijärjestelmää, jotka ovat:

  • ISU-arviointi
  • Yksinluistelun laajennettu tähtiarviointi
  • Yksinluistelun suorituksen arviointi
  • Muodostelmaluistelun pistearviointi (MUPI)
  • Jäätanssin pistearviointi (JÄPI)
  • Soveltavan luistelun arviointi

Arviointijärjestelmien esittelyt

Eri arviontijärjestelmiin liittyvät ohjeet ja lomakkeet löytyvät jatkossa seurojen käyttöön avatusta pilvikansiosta. Ks. myös kilpailujen järjestämisohjeet ja linkkivinkit sekä kohta Arvioijat.

Arvioijat eli tuomarit ja tekniset

Kilpailuissa on sarjatasosta ja kilpailusta riippuen eri vaatimustasoiset tuomaristot.
ISU-arviointijärjestelmää käytettäessa on 2 tuomaristoa, jotka ovat laatu- ja esittämispisteitä antavat tuomarit ja tekninen tuomaristo, jotka määrittelevät suoritetut elementit ja niiden vaikeustasot.
Yksinluistelun tähtiarviointikilpailuissa, muodostelmaluistelun ja jäätanssin pistearvioinnissa on 1 tuomaristo, jotka antavat laatu- ja esittämispisteet.

Arvioijien tehtävien ja luokkien esittely