Maajoukkuevalinta

Maajoukkuevalinta kaudelle 2021-2022

päivitetty 3.3.2021

Kutsu maajoukkueen starttileirille keväällä 2021 tapahtuu alla olevin vaatimuksin ja valintaperustein. Leirillä urheilijoille pidetään urheilijahaastattelut, sekä heidän tulee esittää seuraavan kauden harjoittelu- ja kilpailusuunnitelmansa. Maajoukkuevalinnat vahvistetaan starttileirin jälkeen.

Poikkeuksellisen korona-ajan vuoksi MJ starttileirille voidaan kutsua lisäksi luistelijoita, joilta puuttuu osa vaadittavista kriteereistä. Lopulliset MJ valinnat tehdään vasta MJ starttileirin jälkeen.

YKSINLUISTELU

Maajoukkueen koko ja kilpailusarjat kaudella 2021–2022:

–          Maajoukkueeseen valitaan maksimissaan 20 luistelija.

–          Maajoukkueluistelijat kilpailevat SM-senioreissa tai SM-junioreissa. (synt. ennen 30.6.2008)

Kriteerit oikeuttaen kutsuun starttileirille: 

Jos urheilija suorittaa kaudella 2020-2021 ISU:n vaatimat MM kilpailujen tekniset pisteet molemmissa ohjelmissa (LO & VO), tulee hän kutsutuksi maajoukkueen starttileirille keväällä 2021.

Mikäli ensimmäinen kriteeri ei täyty, vaaditaan urheilijalta täytettäväksi seuraavat suorituskriteerit:

ISU:n tekniset pisterajat:

–          1.7.2002-30.6.2005 syntyneet tytöt: JMM-kilpailujen tekniset pisterajat (lo 23, vo 38)

–          1.7.2002-30.6.2005 syntyneet pojat: JMM-kilpailujen tekniset pisterajat (lo 23, vo 42)

–          Ennen 1.7.2002 syntyneet naiset: EM-kilpailujen tekniset pisterajat (lo 23, vo 40)

–          Ennen 1.7.2002 syntyneet miehet: EM-kilpailujen tekniset pisterajat (lo 28, vo 46)

–          Teknisten pisterajojen vaatimukset eivät koske 1.7.2005 tai sen jälkeen syntyneitä luistelijoita.

Luistelijan on täytynyt saavuttaa tekniset pisterajat kaudella 2020–2021 jossakin seuraavista kilpailuista: SM-seniorien ja SM-juniorien valintakilpailut, SM-kilpailut tai ISU:n kalenterin kansainväliset kilpailut. Lyhytohjelman ja vapaaohjelman pisterajat on voitu saavuttaa eri kilpailuissa.

Kaudella 2020–2021 tehdyt kilpailuhyppysuoritukset:

–          Tytöt, jotka ovat syntyneet 1.7.2006 tai sen jälkeen: 2A sekä vähintään 2 kolmoishyppyä. Vähintään kaksi vaadittavista hypyistä on täytynyt suorittaa samassa ohjelmassa. Kolmas vaadittava hyppy voidaan suorittaa eri ohjelmassa.

–          Pojat, jotka ovat syntyneet 1.7.2006 tai sen jälkeen: 2A sekä vähintään 3 erilaista kolmoishyppyä. Vähintään kolme vaadittavista hypyistä on täytynyt suorittaa samassa ohjelmassa. Neljäs vaadittava hyppy voidaan suorittaa eri ohjelmassa.

–           Tytöt ja naiset, jotka ovat syntyneet ennen 1.7.2006: 2A sekä vähintään 3 erilaista kolmoishyppyä. Vähintään kolme vaadittavista hypyistä on täytynyt suorittaa samassa ohjelmassa. Neljäs vaadittava hyppy voidaan suorittaa eri ohjelmassa.

–          Pojat ja miehet, jotka ovat syntyneet ennen 1.7.2006: 2A tai 3A sekä vähintään 4 erilaista kolmois- tai neloishyppyä. Vähintään neljä vaadittavista hypyistä on täytynyt suorittaa samassa ohjelmassa. viides vaadittava hyppy voidaan suorittaa eri ohjelmassa.

–          hyppyelementti on hyväksytysti suoritettu, kun tuomarierittelyn GOE-sarakkeessa elementin GOE arvo on huonoimmillaan 0,00.

Vaaditut hypyt on täytynyt suorittaa hyväksytysti samassa kilpailuohjelmassa, mutta niiden ei tarvitse olla suoritettu samassa kilpailussa, jossa vaaditut ISU:n tekniset pisterajat on saavutettu.

Luistelijoiden kilpailumenestys arvioidaan kauden 2020-2021 SB-arvoilla seuraavasti:
1a.  Noviisisarjoissa luistelleet: SB ilman bonuksia (molemmat SM-valintakilpailut ja SM-kilpailut)
1b.  Juniorisarjoissa kilpailleet noviisi-ikäiset luistelijat: SB vähennettynä 4 pisteellä
2a.  Juniorisarjoissa kilpailleet juniori-ikäiset luistelijat: SB
2b.  Seniorisarjoissa kilpailleet juniori-ikäiset luistelijat: SB vähennettynä 3 pisteellä
3.    Seniorisarjoissa kilpailleet seniori-ikäiset luistelijat: SB

Mikäli luistelijalla on SB sekä juniori- että seniorisarjasta, huomioidaan em. tavalla laskien parempi.

Teknisten vaatimusten lisäksi Taitoluisteluliitto on asettanut SB-arvon (season best) minimitavoitteet. Mikäli luistelijan kauden aikana saavuttama SB-arvo jää alle asetetun pisterajan, STLL pidättää oikeuden valita luistelija maajoukkueeseen.

Pisterajat ovat:
seniorit naiset: 140 / seniorit miehet: 170
juniorit tytöt: 125 / juniorit pojat: 150
noviisit tytöt: 110 / pojat: 120 (ilman bonuspisteitä)

Kauden 2020-2021 viimeinen näyttökilpailu on Triglav Trophy (SLO) 7.-11.4.2021.

Edellä esitetyt pisteraja- ja hyppyvaatimukset saavuttaneet tytöt ja pojat asetetaan erikseen SB-arvojen mukaiseen paremmuusjärjestykseen yllä mainittuihin ryhmiin 1 ja 2. Vastaavasti naiset ja miehet asetetaan erikseen ryhmään 3.  Valitut urheilijat saavat kutsun maajoukkueen starttileirille keväällä 2021.

Lajityöryhmä tekee esityksen maajoukkueen kokoonpanosta starttileirin jälkeen. Liittohallitus vahvistaa valinnat.

PARILUISTELU

Valintakriteerit 

Jos pari suorittaa kaudella 2020-2021 ISU:n vaatimat MM kilpailujen tekniset pisteet molemmissa ohjelmissa (LO & VO), tulee pari valituksi maajoukkueeseen kaudelle 2021-2022.

Mikäli ensimmäinen kriteeri ei täyty, vaaditaan parilta täytettäväksi seuraavat suorituskriteerit:

ISU:n tekniset pisterajat:
(HUOM! päivitetään tarvittaessa, mikäli ISU tekee muutoksia arvokilpailujen teknisiin pisterajoihin kaudelle 2020-2021)

–          senioripari: EM tekniset pisterajat LO 25 / VO 42

–          junioripari: JMM tekniset pisterajat LO 23 / VO 34

Elementtivaatimukset:
Elementti on hyväksytysti suoritettu, kun tuomarierittelyn GOE-sarakkeessa elementin GOE arvo on huonoimmillaan 0,00.

senioripari:
2Tw2
3H
nosto, taso 3
kuolemanspiraali, taso 2

junioripari:
2Tw1
2A
nosto, taso 2
kuolemanspiraali, taso 1

Teknisten vaatimusten lisäksi Taitoluisteluliitto on asettanut SB-arvon (season best) minimitavoitteet maajoukkueen valintakriteereihin. Mikäli parin kauden aikana saavuttama SB-arvo jää alle asetetun pisterajan, STLL pidättää oikeuden valita pari maajoukkueeseen.

Pisterajat ovat:
senioripari: 130,00
junioripari: 115,00

Poikkeustapaukset:

Mikäli luistelija on ollut koko kuluneen kauden loukkaantuneena, eikä ole saavuttanut teknisiä pisterajoja ja hyppyvaatimuksia, hänet voidaan kutsua starttileirille, mikäli hän on sijoittunut arvokilpailujen (JMM, EM ja MM) kymmenen parhaan joukkoon edellisellä tai kuluvalla kaudella.

Useiden kuukausien ajan loukkaantumisesta tai sairaudesta kärsinyt, maajoukkueeseen kuuluva luistelija voi anoa yksinluistelun lajityöryhmältä edelliskauden tulosten käyttämistä valintaprosessissa. Hakemuksen tueksi vaaditaan lääkärintodistus. Yksinluistelun lajityöryhmä tekee asiantuntijoita kuultuaan tapauskohtaisen päätöksen siitä, hyväksytäänkö edelliskauden suoritukset valintaprosessiin. Luistelijaa pyydetään tässä tapauksessa lähettämään hakemuksensa sekä lääkärintodistus ensi tilassa valmennuspäällikölle, satu.niittynen(a)stll.fi.