Säännöt

Suomen Taitoluisteluliitto on Kansainvälisen Luisteluliiton (International Skating Union, ISU) jäsen ja se noudattaa toiminnassaan ISU:n asettamia sääntöjä.  Kotimaisissa taitoluistelutapahtumissa noudatetaan ISU:n ja Suomen Taitoluisteluliiton sääntöjä.
Suomen Taitoluisteluliiton kilpailuissa noudatetaan Reilun Pelin periaatteita ja ISU:n eettisiä sääntöjä (ISU Communication 2215).

Kotimaan sääntöjä tarkistetaan ja muutetaan tarvittaessa kausittain.
Tarkennukset ja muutokset tulevat voimaan kun ne on julkaistu STLL:n sivuilla ja/tai dokumenteissa mainitusta ajankohdasta lähtien.

Julkaistut sääntömuutokset ja ohjeet