Yksinluistelutestit

YKSINLUISTELUN TESTIJÄRJESTELMÄT

Perustestit

Perustesteillä testataan luistelijan perusluistelutaitoa, askeleita ja liukuja. Suorittaminen perustuu ikäajatukseen. Testattavia asioita ovat kuviot eteen/taakse ja ulos/sisään: kaaret ja kaarenvaihdot, kolmoset, kaksoiskolmoset, vastakolmoset, käänteet, vastakäänteet ja silmukat, sirklaukset eri suuntiin, erivaikeustasojen askeleet/askelsarjat ja perusvaakaliu’uista vaativimpiin liukuihin.

Perustestit (PT) otettiin käyttöön kaudesta 2013-2014 lähtien Silmuille, Debytanteille ja kansallisille Noviiseille. Muille sarjoille (SM-sarjat ja kansalliset juniorit ja seniorit) perustestit otettiin käyttöön kaudesta 2014-2015 lähtien. Kauden 2019-2020 loppuun asti perustestitasoja on 4 ja kaudesta 2020-2021 lähtien niitä on 5.

Kaudesta 2019-2020 lähtien perus- ja elementtitestejä ei edellytetä kilpaillakseen B-silmuissa tai noviisien lohkokilpailuissa.  Perustesti on oltava suoritettuna, mikäli luistelija osallistuu A-silmut-sarjaan tai STLL:n kilpailujärjestelmän kilpailuihin (debytantit, SM-noviisit, juniorit, seniorit, SM-juniorit ja -seniorit).

Kilpaillakseen sarjoissa tintit, minit, taitajat, aikuiset, B-silmut, noviisit tai aluesarjoisssa, ei tarvitse suorittaa minkään tason perus- tai elementtitestiä. Noviiseilla, jotka tavoittelevat valtakunnallista kulta/hopeafinaalipaikkaa 2019-2020 on kuitenkin oltava niin sanoituissa SB-kilpailuissa (Season best) sekä perus- että elementtitesti 2 suoritettuna. Kilpaillakseen muissa sarjoissa on suoritettava perustesti.

Kaudella 2019-20

  • Perustesti 2: A-silmut ja debytantit
  • Perustesti 3: SM-noviisit, kansalliset juniorit ja seniorit
  • Perustesti 4: SM-juniorit ja SM-seniorit

Kaudesta 2020-2021 lähtien

  • Perustesti 2: A-silmut
  • Perustesti 3: debytantit
  • Perustesti 4:SM-noviisit, kansalliset juniorit ja seniorit
  • Perustesti 5: SM-juniorit ja SM-seniorit

Suositellaan

  • Perustesti 1: minit
  • Perustesti 1: B-silmut
  • Perustesti 2: noviisit

Elementtitestit

Elementtitestitasoja on 6 ja niissä testataan hyppyjä ja piruetteja. Elementtitestin elementtien vaatimukset perustuvat nykyisiin sarjavaatimuksiin ja vaikeustasoihin. Suorittamalla hyväksytysti sarjaan vaadittavan perustestin ja elementtitestin, luistelija lunastaa kilpailupaikan kyseiseen sarjaan.

Elementtitestit (ET) ovat olleet käytössä kaudesta 2009-2010 lähtien SM-seniori- ja SM-juniorisarjoissa. Kaudesta 2013-2014 Elementtitestit tulivat voimaan SM-noviiseille ja kaudesta 2014-2015 lähtien muille yksinluistelusarjoille (Silmut, debytantit, noviisit, juniorit ja seniorit). Kaudesta 2019-2020 lähtien B-silmuilla ja noviiseilla ei tarvitse olla elementtitestiä suoritettuna. Noviisit, jotka tavoittelevat valtakunnallista finaalia osallistuakseen ns. SB-kilpailuun, on oltava elementtitesti 2 suoritettuna.

Elementtitesti on oltava suoritettuna, jotta luistelija voi osallistua sen sarjan kilpailuun.

Perus- ja elementtitestitasot kilpailusarjoittain 2019-2020

Sarja2019-20202020-2021 lähtien
A-silmutPT 2 ja ET 2PT 2 ja ET 2
DebytantitPT 2 ja ET D3 PT 3 ja ET D3
SM-noviisitPT 3 ja ET 4PT 4 ja ET 4
JunioritPT 3 ja ET 3PT 4 ja ET 3
SM-junioritPT 4 ja ET 5PT 5 ja ET 5
SM-senioritPT 4 ja ET 6PT 5 ja ET 6
Muut sarjat , suositus
MinitPT 1
B-silmutPT 1 ja ET 1PT 1 ja ET 1
NoviisitPT 2 ja ET 2PT 2 ja ET 2

Testijärjestelmän ohjeet ja lomakkeet