Luistelupolut lopettamisen jälkeen

Valmistunut luistelija voi jatkaa toimintaansa luistelukontekstissa ja liiton parissa monella eri tavalla, joita on esitelty alla. Luistelumaailmassa jollain tavalla pysyminen helpottaa usein lopettamista ja valmistumisprosessia.

Valmentajaksi
Arvioijaksi
Työryhmiin
Harrasteluisteluun
Alumnitoimintaan
Seuratoimintaan
Vapaaehtoistoimintaan (mm. liiton ja seuran järjestämät kilpailut / tapahtumat)