Mitä luistelu-uran lopettaminen tarkoittaa?

Aktiivisen luistelu-uran lopettaminen tarkoittaa yhden tärkeän elämänvaiheen päättymistä ja toisen alkamista. Lopettaminen on prosessi, johon kuuluu monta vaihetta. Ensimmäinen vaihe on lopettamisen harkitseminen, toinen lopettamispäätöksen tekeminen, kolmas lopettamiseen valmistautuminen ja viimeinen vaihe on itse lopettaminen. Lopettamista seuraa ajanjakso, jota kutsutaan nimellä sopeutumisaika. Tässä vaiheessa luistelija aloittaa uuden elämänvaiheen, joka koostuu sopeutumisesta uuteen elämään ilman jatkuvaa lajiharjoittelua ja kilpailua. Sopeutuminen on jokaiselle yksilöllinen prosessi, jonka aikana lopettanut luistelija omaksuu uuden roolin ja uudet elämäntavat. Tutkimustiedon mukaan sopeutuminen kestää noin 12–18 kuukautta (Douglas & Carless, 2009), mutta se voi olla lyhyempikin prosessi yksilöstä riippuen.  

Kun lopettanut luistelija kokee sopeutuneensa lopettamisen jälkeiseen aikaan sujuvasti, hänestä tulee valmistunut luistelija. Käsite valmistunut luistelija viittaa siihen, että lopettanut luistelija ei koe enää merkittäviä sopeutumisvaikeuksia ja on sopeutunut uuteen elämänvaiheeseen onnistuneesti. Alla oleva kuvio havainnollistaa lopettamisprosessia visuaalisesti.