Siirrettävät taidot

Luistelu-uran aikana luistelija oppii monia hyödyllisiä taitoja. Näitä taitoja kutsutaan siirrettäviksi taidoiksi (engl. transferrable skills). Tässä esitellään niiden hyödyntämistä. 

Siirrettävien taitojen tunnistaminen ja hyödyntäminen on erityisen tärkeää, sillä se auttaa lopettavaa luistelijaa siirtymään tehokkaasti luistelukontekstista esimerkiksi opiskelu- tai työelämään. Siirrettävien taitojen tunnistaminen voi auttaa myös itselle kiinnostavan alan tunnistamisessa. Monet työnantajat katsovat myönteisesti urheilutaustaa varsinkin, jos urheilija osaa hyödyntää urheilu-uran aikana opittuja taitoja myös työelämässä. Alapuolella olevassa laatikossa on esitelty yleisimpiä urheilijoiden siirrettäviä taitoja. 

Siirrettäviä taitoja voi myös hankkia muualta, kuin urheilun parista. Esimerkiksi vastuullisuus voi kehittyä muissa sitoutumista vaativissa aktiviteeteissa. Omien siirrettävien taitojen tunnistus saattaa kuitenkin olla haastavaa, sillä monelle siirrettävät taidot ovat aivan uusi asia. Jotta luistelu-uran aikana opittu taito voidaan siirtää yhdeltä osa-alueelta toiselle, luistelijan on ensin identifioitava omat siirrettävät taidot, sekä uskottava, että hän hallitsee nämä taidot. Kannustamme luistelijoita hyödyntämään luistelu-uraansa työkokemusta vastaavana kokemuksena. Tätä tarkoitusta varten olemme tehneet harjoituksen, jossa pääset tunnistamaan omia siirrettäviä taitojasi.