Yksinluistelu

(päivitetty 20.7.2021)

Tekniset pisteet:
ISU on asettanut Olympialaisiin, EM-, MM- ja junioreiden MM-kilpailuihin teknisten pisteiden minimirajat, jotka urheilijan on saavutettava, jotta hänet voidaan kyseisiin kilpailuihin ilmoittaa. Pisterajat on saavutettava joko kaudella 2021–2022 tai niiden täytynyt tulla saavutetuiksi edellisellä kaudella 2020–2021 ISU:n kalenterissa olevissa kilpailuissa. Pisterajat voi suorittaa eri kilpailuissa.

Kauden 2021–2022 teknisten pisteiden pisterajat (päivitetään tarvittaessa ISU:n Communicationeiden mukaan):
MM kilpailut:
Miehet: LO 34.00 / VO 64.00
Naiset: LO 30.00 / VO 51.00

EM kilpailut:
Miehet: LO 28.00 / VO 46.00
Naiset: LO 23.00 / VO 40.00

JMM kilpailut:
Miehet: LO 23.00 / VO 42.00
Naiset: LO 23.00 / VO 38.00

Kokonaispisterajat:
Suomen Taitoluisteluliitto on asettanut SB-arvon (season’s best) minimitavoitteet arvokilpailuihin* nimettäville luistelijoille. Mikäli luistelijan kauden aikana saavuttama SB-arvo jää alle ao. sarjalle asetetun pisterajan STLL pidättää oikeuden harkita luistelijan valitsemista kilpailuihin.

STLL:n asettamat kauden 2021–2022 pisterajat:
Suomen Taitoluisteluliitto on asettanut SB-arvon (season’s best) minimitavoitteet arvokilpailuihin* nimettäville luistelijoille. Mikäli luistelijan kauden aikana saavuttama SB-arvo jää alle ao. sarjalle asetetun pisterajan STLL pidättää oikeuden harkita luistelijan valitsemista kilpailuihin.

Senioreiden EM- ja MM- kilpailut

  • naiset 155 / miehet 185

Junioreiden MM-kilpailut

  • tytöt 135 / pojat 160

Jos urheilijat (varsinainen edustaja tai varaedustaja) jäävät alle tavoitteellisen pisterajan, voidaan valinnassa priorisoida kuluvalla kaudella maajoukkueeseen kuuluvia urheilijoita.

Arvokilpailupaikkaa voivat tavoitella ainoastaan ne urheilijat, jotka ovat saavuttaneet ISU:n asettamat teknisten pisteiden rajat ja/tai mahdolliset muut vaatimukset. Vaikka urheilija saavuttaisi STLL:n asettaman SB-pisterajan, mutta ISU:n asettamat teknisten pisteiden minimirajat jäävät saavuttamatta, ei urheilija voi tavoitella paikkaa arvokilpailuista.

* Arvokilpailuja ovat Olympialaiset, MM-kilpailut, EM-kilpailut, junioreiden MM-kilpailut, Nuorten Olympialaiset, European Youth Olympic Festival sekä Universiadit.

Valintavaiheessa noudatetaan urheilijasopimuksen pykälää 3.4.4.

Liiton asiantuntija(t) voi käydä katsastamassa urheilijan kilpailukunnon joko ennen valintaa tai matkustamista arvokilpailuihin.

KILPAILUKOHTAISET VALINTA-AIKATAULUT

EM-KILPAILUT – Tallinna (EST) 10.-16.1.2021

EM-kilpailuihin nimetään suurimman kahden parhaan kokonaistuloksen yhteenlasketun summan saavuttaneet kaksi (2) naisluistelijaa ja yksi miesluistelija. Kilpailuista vähintään toinen on oltava ISU:n GP tai Challenger Series kilpailu TAI kilpailukalenterin muuttuessa tai kilpailujen peruuntuessa muu liiton etukäteen hyväksymä ISU:n kv. kilpailu.

Kauden 2021–2022 SB-arvoa määritettäessä huomioidaan ISU:n kv. kilpailukalenterin määritellyt seniorikilpailut, senioreiden SM-kilpailut sekä senioreiden molemmat SM-valintakilpailut. Mahdollisia virtuaalisesti järjestettyjen kilpailujen tuloksia ei hyväksytä, elleivät kilpailut ole ISU:n virallisia kilpailuja.

EM-edustajien tulee osallistua seuraaviin kilpailuihin (jos osallistumiselle ei ole terveydellistä estettä):

  • Finlandia Trophy (mikäli on nimetty osanottajaksi, ja jos kilpailu järjestetään)
  • Senioreiden SM-kilpailut (jos kilpailu järjestetään)

EM-kilpailujen ilmoittautumisaika päättyy 21 päivää ennen kilpailun alkua 20.12.2021. Luistelijavalinnat tehdään SM kilpailujen jälkeen sunnuntaina 19.12.2021.

Olympic Winter Games Beijing (CHN) 4.-20.2.2022

Olympialaisiin valittavat urheilijat päättävät yksinoikeudella Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö.

MM-KILPAILUT – Montpellier (FRA) 21.-27.3.2022

MM-kilpailuihin nimetään suurimman kahden parhaan kokonaistuloksen yhteenlasketun summan saavuttanut nais- / miesluistelija. Kilpailuista vähintään toisen on oltava jokin seuraavista ISU:n kalenterin kilpailuista: GP, Challenger Series, EM, OWG tai kevään 2022 muu ISU:n kv. kilpailu.

MM-kilpailujen ilmoittautumisaika päättyy 21 päivää ennen kilpailun alkua, 28.2.2022. Luistelijavalinnat tehdään viimeistään yhtä päivää (1) ennen ilmoittautumisajan päättymistä 27.2.2022.

 JUNIOREIDEN MM-KILPAILUT – Harbin (CHI) 1.-7.3.2021

JMM-kilpailuihin nimetään suurimman kahden parhaan juniorikokonaistuloksen yhteenlasketun summan saavuttanut nais- / miesluistelija. Kilpailuista vähintään toisen on oltava ISU:n kv. kilpailu.

Jos nimettävä luistelija tavoittelee paikkaa myös aikuisten MM kilpailusta, tulee hänen ilmoittaa JMM paikkaa vastaanottaessaan, luopuuko hän JMM paikastaan, mikäli hänet nimetään myös MM kilpailuihin.

Junioreiden SB-arvo voidaan saavuttaa joko ISU:n kv. kilpailukalenterin juniorikilpailussa, jommassa kummassa junioreiden SM-valintakilpailussa tai junioreiden SM-kilpailussa.

Junioreiden SB-arvo voidaan saavuttaa myös ISU:n kv. kilpailukalenterin seniorikilpailussa, senioreiden jommassa kummassa SM-valintakilpailussa tai senioreiden SM-kilpailussa. Seniorikilpailussa saavutetusta pistemäärästä tehdään kolmen (3) pisteen vähennys juniorisarjan SB-arvoa määritettäessä.

Kilpailuun nimettävien luistelijoiden tulee osallistua joko juniorien tai seniorien SM-kilpailuun. Lisäksi heidän tulee osallistua kauden 2021–2022 aikana vähintään yhteen ISU:n kv. kilpailukalenterin juniori- tai seniorikilpailuun ennen valintaa.

JMM-kilpailujen ilmoittautumisaika päättyy 21 päivää ennen kilpailun alkua, 14.2.2022. Luistelijavalinnat tehdään viimeistään yhtä päivää (1) ennen ilmoittautumisajan päättymistä 13.2.2022.

Poikkeaminen arvokilpailujen valintakriteereistä

Mikäli STLL:n ja / tai ISU:n suunniteltu kilpailukalenteri ei vallitsevan koronatilanteen vuoksi toteudu suunnitellusti, voi liittohallitus keskustella valintakriteereistä uudelleen. Mahdollinen uudelleenkeskustelu käydään 31.12.2021 mennessä.

STLL:n liittohallitus voi tehdä edellä mainituista kriteereistä poikkeavan valintapäätöksen, mikäli kilpailuihin osallistumisvaatimusten täyttäminen on ollut luistelijalle terveydellisistä tai luistimen rikkoutumisesta johtuvista syistä mahdotonta.

Varaluistelijat valitaan samoilla perusteilla kuin varsinaiset luistelijatkin, mutta heidän kohdallaan voidaan poiketa vaatimuksista.

2021 Winter Universiade Luzern (CH) 11.-21.12.2021

SB-arvon määritys tapahtuu kilpailun ikäkelpoisuuden täyttävät luistelijat huomioiden (urheilija on syntynyt välillä 1.1.1996-31.12.2003).

Kilpailuihin esitetään suurimmat kahden parhaan kokonaistuloksen yhteenlasketun summan saavuttaneet nais- / miesluistelijat (enintään kolme per sarja). Kilpailuista vähintään toisen on oltava ISU:n kalenterin kv. kilpailu.

Mikäli urheilija ei kuulu maajoukkueeseen tulee hänen olla suorittanut EM kilpailuihin vaadittavat tekniset pisteet ennen, kun voi tulla valituksi kilpailuun. Tekniset pisteet voi suorittaa STLL:n tai ISU:n kalenterin kilpailuissa.

Luistelijavalinnat tehdään yhdessä Olympiakomitean kanssa SB-arvojen perusteella opiskelu- että ikäkelpoisuussäännöt sekä ilmoittautumisaikataulu huomioiden. Valinnat tehdään 14.11.2021.

PM KILPAILUT – (DEN) 26.-30.1.2022

Luistelijat valitaan PM-kilpailuihin kauden SB-arvojen mukaisessa järjestyksessä siihen sarjaan, jossa he ovat kilpailleet SM-sarjassa. Poikkeuksen muodostavat ne juniori-ikäiset luistelijat, joilla on sekä juniori- että seniorisarjan SB. He saavat halutessaan pyrkiä kumpaan tahansa sarjaan ao. sarjan SB:n perusteella.

PM-kilpailujen noviisisarjaan valinnassa otetaan vertailuun

1)    bonuksia kauden aikana saaneet SM-noviisit. Näiden luistelijoiden SB-pisteistä vähennetään saadut bonuspisteet.

2)    SM-juniorit, jotka ovat noviisi-ikäisiä. Näiltä luistelijoilta vähennetään SB-pisteistä neljä (4) pistettä ennen SM-noviisien kanssa vertailujärjestykseen asettamista.

Luistelijan, joka tavoittelee PM-kilpailuista paikkaa eri sarjasta, kuin missä kilpailee kotimaassa, on tehtävä viimeistään 19.12.2021 liiton valmennuspäällikölle sitova ilmoitus siitä, mistä sarjasta tavoittelee PM-kilpailupaikkaa. Luistelijavalinnan tehdään SM kilpailujen jälkeen viimeistään 20.12.2021.

EYOF 2022 Vuokatti (FIN) 19.-26.3.2022

SB-arvon määritys tapahtuu kilpailun ikäkelpoisuuden täyttävät luistelijat huomioiden (urheilija on syntynyt välillä 1.7.2004-30.6.-2006).

Urheilijan tulee kuulua STLL maajoukkueeseen tai Nuorten maajoukkueeseen. EYOF-edustajaksi nimetään suurimman kahden parhaan juniorikokonaistuloksen yhteenlasketun summan saavuttanut nais- / miesluistelija. Pisteet on voitu suorittaa joko STLL:n tai ISU:n kalenterin kilpailuissa.

Luistelijavalinnat tehdään yhdessä Olympiakomitean kanssa SB-arvon perusteella EYOF:n ikäkelpoisuussäännöt sekä ilmoittautumisaikataulu huomioiden.