Testirekisterin käyttöohjeet

Yksinluistelun uudistettu testirekisteri otettiin käyttöön Hoikassa keväällä 2020. Kaikilla seuroille on myönnetty järjestelmään ainakin yhdet ylläpitäjätunnukset, joilla pääsee hallinnoimaan oman seuran luistelijoiden tietoja.

Seuratunnuksista löytyy lisätietoa täältä.

Luistelijan testisuoritukset näkyvät testirekisterissä aina silloin, kun hänellä on voimassa oleva luistelupassi kaudelle. Passikauden vaihtuessa testisuoritusten näkyvyydessä on 3kk siirtymäaika. Mikäli henkilöllä ei ole voimassa olevaa luistelupassia, voidaan tehdyt suoritukset tarkistaa aina liiton toimihenkilöiden toimesta.

Luistelijan nimeäminen testirekisteriin

Seura nimeää luistelijan sille testitasolle, jota luistelija suorittaa. Jos luistelijaa nimettäessä testiin lomake ilmoittaa punaisella, että henkilöllä on jo yksi täytetty lomake, tulee nimeäminen keskeyttää, sillä luistelijalla on silloin jo nimeäminen tehtynä. Mikäli luistelijalle tulee kuitenkin epähuomiossa kaksi nimeämistä samaan testiin, tulee siitä tehdä ilmoitus liiton talous- ja toimistopäällikölle sähköpostitse.

Testiin nimeämiset tulee tehdä hyvissä ajoin ennen osallistumista testitilaisuuteen tai kilpailuun, jossa testiä suoritetaan, kuitenkin viimeistään viikko tilaisuuden jälkeen. Ilman nimeämistä, arvioija ei pysty tallentamaan suorituksia testirekisteriin. Näin pystymme varmistamaan, että testirekisteri pysyy ajantasalla koko ajan.

Nimeäminen tasoille PT1-5 sekä ET1-3 (D)

Vaikka testejä voi suorittaa osissa, tehdään nimeäminen vain kertaalleen/testitaso.
Esim: Milla Mallikas on nimetty Perustesti 1:lle, mutta hän suorittaa testin osissa. Hänet nimetään testiin ja kunkin osa-alueen arvioija merkitsee suoritetut elementit yhdelle ja samalle lomakkeelle. Mikäli lomakkeita on avattu useampia ja testisuoritukset on merkitty useammalla lomakkeella, käy niin, että testiä ei pystytä kirjaamaan läpäistyksi.

Nimeäminen tasoille ET2 ja ET3

Kun luistelija suorittaa testiä ET2, tulee hänet samanaikaisesti nimetä myös ET3 lomakkeelle, sillä ET2 testissä suoritetut kaksoishypyt hyväksiluetaan myös ET3 testissä.

Nimeäminen tasoille ET 4-6

ET4-6 testit suoritetaan jokaiselle kaudelle erikseen. Tämän vuoksi luistelija pitää nimetä aina jokaiselle kaudelle erikseen.
Liitto aukaisee kunkin passikauden alkaessa kauden ET4-6 testilomakkeet.
Esim. keväällä 2020 aukaistiin kauden 2021-2022 lomakkeet, koska luistelija pystyy suorittamaan näiden testien elementtejä kauden 20-21 kilpailuissa.

Suoritettavien testien ja elementtien ilmoittaminen testiä järjestävälle seuralle

Ilmoittautumiset testitilaisuuksiin tehdään kuten ennenkin.

Kun luistelija on nimetty ja ilmoitettu testiin, seura toimittaa testirekisteristä ajettavan excel-raportin testin järjestävälle seuralle. HUOM! Excel-listauksesta poistetaan ne henkilöt, jotka eivät ole menossa suorittamaan testiä. Jokaisesta testitasosta ajetaan oma excel- raportti.