OKM Seuratuki

Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö – Wikipedia

Seuratoiminnan kehittämiseen on haettavissa vuosittain tukea Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki) on taloudellinen tuki, joka on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen toiminnan kehittämiseen. Seuratukea voi hyödyntää esimerkiksi lasten ja nuorten matalan kynnyksen toiminnan kehittämiseen, vapaaehtoistoiminnan tukemiseen, innovatiivisten juttujen kokeiluun tai toiminnan laadun ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen.

 

 

Seuratuki 2021

Vuoden 2021 seuratuen hakuaika on nyt käynnissä. Haku päättyy 18.12.2020 klo 16.15.

Hakemisessa huomioitavaa:

 • Tuettavien hankkeiden tulee edistää yhtä tai useampaa OKM:n listaamista alatavoitteista (lueteltu myös alla)
 • Hankkeen laajuuden ja vaikuttavuuden arvioinnissa huomioitavat asiat on esitelty OKM:n sivuilla (lueteltu myös alla)
 • Hakemuksen lähettäminen edellyttää seuralta ajan tasaista yhdistysrekisteriotetta (josta ilmenee hakijan viralliset nimenkirjoittajat) ja vahvaa sähköistä tunnistautumista
 • Hankkeelta edellytetään, että seuran johto on sitoutunut siihen eli päätös seuratoiminnan kehittämisestä on tehty johtokunnan/hallituksen kokouksessa
 • Hankkeella tulee olla selkeä toimintasuunnitelma (toteutuksen organisointi) sekä mitattavat, selkeät ja realistiset tavoitteet
 • Seuran tulee esittää avustusta hakiessa toimenpiteet kehitettävän toiminnan vakiinnuttamiseksi
 • Hanke voi olla usean seuran yhteishanke
 • Pienin haettava avustussumma on 2500 euroa ja suurin 2500 euroa
 • Myönnetty avustus voi kattaa enintään 75% avustettavan toiminnan tai hankkeen kokonaiskustannuksista, muun rahoituksen tulee olla siis vähintään 25%
 • Hyväksyttävät hankkeen kustannukset ja käyttöön liittyvät ehdot on luettavissa OKM:n sivuilta
 • Hakulomake täytetään Suomisport-palvelussa https://tukihaku.suomisport.fi/
 • Hakemus hylätään, jos se saapuu määräajan jälkeen -> suunnittele ja lähetä hakemus hyvissä ajoin!
 • Jos seura on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä

Tuettavien hankkeiden alatavoitteet

 • lisätä lasten ja nuorten harrastajamääriä ja/tai –ryhmiä seurassa
 • mahdollistaa liikunnan monipuolinen harrastaminen
 • edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan harrastusmahdollisuuksia
 • hillitä harrastamisen kustannuksia ja osallistumismaksuja lasten ja nuorten liikunnassa
 • ehkäistä liikunnasta luopumista eli drop outia pitämällä nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina
 • lisätä lasten ja nuorten äänen kuulumista seuratoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä
 • tukea vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntaharrastusta
 • edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatun seuratoiminnan kautta
 • edistää koulupäivän yhteydessä tapahtuvaa liikuntaa seuratoiminnan avulla
 • edistää koko perheen liikkumista (perheliikunta)
 • mahdollistaa syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten harrastaminen urheiluseurassa
 • edistää maahanmuuttajalasten kotoutumista liikunnan avulla
 • edistää erityistä tukea tarvitsevien lasten osallistumista seuratoimintaan
 • vahvistaa yhteisöllisyyttä ja lisätä vapaaehtoistoimintaa, sekä lisätä osaamista
 • edistää monipuolista ja laadukasta seuratoimintaa (ml. johtaminen, hallinto)
 • kehittää innovatiivisia ja uudenlaisia toimintamalleja

Vaikuttavuuden arvioinnissa huomioidaan

 • seurojen yhteiset hankkeet
 • yhteistyöverkostojen ja erilaisten kumppanuuksien luominen
 • laadukasta, ohjattua toimintaa ja monipuolista liikuntaa tarjotaan enemmän kuin kerran viikossa
 • uusien harrastajaryhmien perustaminen/lisääminen
 • uusien harrastajien lisääminen
 • innovatiivisen ”ei perinteisen” seuratoiminnan kehittäminen (esim. nuorten omat ideat/ryhmät)
 • harjoitusvuorot ovat lapsille sopivaan vuorokauden aikaan, lähellä asuinympäristöä ja muuta elinpiiriä (lähiliikunta-ajatus)
 • vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja yhteisöllisyyden tukeminen
 • sukupuolten tasa-arvon huomioinen: liikuntaryhmiä perustetaan poikavaltaisissa lajeissa tytöille ja tyttövaltaisissa lajeissa pojille. Vastaavasti voi olla myös kaikille yhteisiä ryhmiä
 • miten, millä perusteilla ja miten organisoiden seura käyttäisi avustusta vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten tukemiseen.

Lisätietoja ja hakuohjeet kokonaisuudessaan OKM sivuilta

Sparrausta hakemusten työstöön

Hakemusten sparrauksessa apuna ennen hakuajan päättymistä toimivat Suomen Taitoluisteluliiton Seuratoiminnan kehittäjät Mira Korpinen ja Sanna Vuorinen sekä Liikunnan aluejärjestöjen Seurakehittäjät  Mikäli seuranne suunnittelee tuen hakemista, olettehan tarvittaessa yhteydessä sparraajiin hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä.


 

Seuratuki 2020

Vuonna 2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi yhteensä 3,5 miljoonaa euroa seuratoiminnan kehittämistukea. Seuratukea myönnettiin yhteensä 358 hankkeelle 63 eri kuntaan. Uusia hankkeita on 246 ja jatkoa aiemmin hakeneille 112. Seurojen yhteishenkkeita oli 30.

Avustuksen saaneita taitoluisteluseuroja on yhdeksän. Taitoluistelulle myönnettyjen avustusten yhteissumma on 93 500 euroa.

Lista tuensaajista

Seuratoiminnan kehittämistuen 2020 hakuohjeet on julkaistu ministeriön verkkosivuilla. Hakuaika vuoden 2020 tukihankkeille oli 21.11.-17.12.2019.


 

Seuratuki 2019

Vuonna 2019 Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 3,7 miljoonaa euroa seuratoiminnan kehittämistukea. Seuratukea myönnettiin yhteensä 395 hankkeelle, joista uusia hankkeita oli 258 ja jatkohankkeita 137.

Taitoluisteluseuroille myönnettiin tukea kymmenelle seuralle, yhteensä 124 000 euroa.

Lista tuensaajista

Lisätietoja: Seuratoiminnan kehittäjä Sanna Vuorinen