Sporttitetti

Sporttitetti mahdollisuutena seuroille

Suomen taitoluisteluliitto on mukana uudessa Nuorten Akatemian vetämässä Sporttitetti-hankkeessa, joka on upea mahdollisuus seuroille innostaa ja osallistaa nuoria mukaan toimintaansa ja kehittää uudenlaisia yhteistyötoimintamalleja eri tahojen kanssa. Kyseessä on liikuntatyön TET, jossa pääosassa on nuorten ääni – nuorten tekemänä, nuorten näköisesti. Sporttitetissä kaikki on mahdollista ja sitä kehitetään lajien ehdoilla.

Löytyykö seurassanne innostusta pilotoida Sporttitetti-hanketta? Ilmoita seura mukaan tästä.

SPORTTITETTITOIMINNAN HYÖDYT

NUORILLE:

  • nuorten osallisuus ja osallistumismahdollisuudet lisääntyvät
  • kokemus aktiivisesta toimijuudesta mielekkäässä tet-harjoittelussa
  • Liikunta-alan työmahdollisuuksiin tutustuminen

LIITOLLE/SEURALLE:

  • nuorten ääni & ideat toiminnan kehittämisessä
  • seuratoimijuuden elinkaaren pidentyminen tai uusia toimijoita
  • alusta lajitietoisuuden levittämiselle (koulut, yhteistyökontaktit)

SPORTTITETTITOIMINNAN TULOKSENA

Päätavoite: Jatkokehittää ja toteuttaa liikunta-alan liitoille ja järjestöille valtakunnallinen ja monistettava liikuntatyön TET-malli, jonka yläkouluikäinen nuori suorittaa urheiluseurassa. Nuori tutustuu ja osallistuu liikunta-alan työtehtäviin sekä kerryttää työelämätietoutta ja onnistumisen kokemuksia.

  • Nuorten osallisuuden vahvistuminen kuulluksi tulemalla ja vaikuttamalla liikuntatyön TET- jaksojen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.
  • Nuorten osallisuuden lisääminen ja toimijuuden elinkaaren pidentäminen liikunta-alan seurojen, järjestöjen ja liittojen toimintakulttuurissa.
  • Lasten ja nuorten osallisuuden, liikkeen ja yhteisöllisyyden lisääminen koulujen toimintakulttuurissa TETtoiminnalla, jossa nuori toteuttaa lajitietouden levittämistä ja liikunnan ohjausta muille oppilaille ja opettajille.
  • Liikunta-alan järjestöjen ja liittojen, urheiluseurojen, koulujen ja nuorten keskinäisen yhteistyön lisääminen ja vahvistaminen.

ROOLIT & VASTUUT

Nuorten Akatemia: Päävastuu hankeverkoston ja viestinnän koordinoinnista sekä vaikutusten arvioinnista, Tarjoaa materiaalit & pohjat, sekä yleisraamit toiminnan suunnitteluun yhdessä nuorten kanssa, Mallin kehittäminen.

Seura: Tetin yhteissuunnittelu nuoren kanssa (seuran tavoitteita tukevat sisällöt): Tetin ohjaaminen, Kehittämistyöhön osallistuminen.

Nuori: Sporttitetin ”stara”Aktiivinen toimija alusta asti: mm. sisällön suunnittelu yhdessä seuran kanssa

Liitto: Viestintä, Pilottien koordinointi, Kehittämistyöhön osallistuminen, Raportointi hankeverkostolle (Tet-järjestäjä)

Sporttitetti-esitteet:

Sporttitetti -esite seuroille

Lisätietoja: https://www.nuortenakatemia.fi/hankkeet/sporttitetti-nuoren-nakoala-liikuntatyohon/

Löytyykö seurassanne innostusta pilotoida Sporttitetti-hanketta?

Alkuun pääsette tutustumalla yo. sivustoon ja ilmoittautumalla mukaan tästä.

Voitte myös ottaa yhteyttä Seuratoiminnan kehittäjä Sanna Vuoriseen.