Tähtiseurakriteerit

Jokaisen Tähtiseuran tulee täyttää määritetyt laatukriteerit. Laatutekijät koostuvat osa-aluekohtaisista (lapset ja nuoret, aikuiset, huippu-urheilu) ja kaikille yhteisistä laatutekijöistä.

Kaikille yhteiset laatutekijät

  1. Johtaminen ja hallinto (johtaminen ja hallinto, viestintä, markkinointi
  2. Urheilutoiminta (urheilijan ja liikkujan polku, valmennuksen linjaus)
  3. Seuran ihmiset (voimavarat ja yhteisöllisyys)
  4. Aineelliset resurssit (talous ja olosuhteet)

Kaikille yhteiset laatutekijät 5.1.2021 alkaen (pdf)
Laaja esittely laatutekijöistä 5.1.2021 alkaen (pdf)

Vanhat 2018-2020 kaikille yhteiset laatutekijät (pdf)
Laaja, tarkennuksia sisältävä esittely laatutekijöistä 2018-2020(pdf)
Keskeisimmät muutokset 

Tähtiseurapolulla seura arvioi omaa toimintaansa valmiilla sanallisilla arvioilla. Lisäksi seura selventää arviotaan lyhyellä omalla arviollaan ja mahdollisilla liitteillä. Auditoinnin yhteydessä myös lajiliiton ja aluejärjestön auditoija antaa oman arvionsa kuhunkin laatutekijään.

Laatutekijöiden arviointiasteikko

  • ei täytä kriteeriä = ei ole olemassa
  • riittävä = on olemassa, on suunniteltu ja otettu käyttöön
  • hyvä = kunnossa ja toimiva, tunnistetaan vahvuudet ja kehittämistarve
  • erinomainen = asiaa arvioidaan säännöllisesti ja tehdään tarvittavat toimenpiteet
  • ei koske seuraamme = seuralla ei ole kyseistä toimintaa