Järjestäjälle

 
HUOM! Nämä ovat kilpailunjärjestämisen minimiohjeet. Ohjeita tarkastellaan ja päivitetään aina alue- ja kilpailukohtaisesti yhdessä kilpailunjärjestäjän kanssa.

 

Koronaviruspandemian vuoksi kilpailujärjestäjien on huomioitava useita turvallisuusrajoitteita. Toivomme, että jokaisessa tapahtumassa noudatetaan Suomen Taitoluisteluliiton, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Valtioneuvoston, Aluehallintoviraston sekä Olympiakomitean määräyksiä ja ohjeita (linkkien takaa löytyy kunkin tahon ajankohtaisia koronaohjeistuksia)

Keskeistä on, että osallistujien tai seurueiden välinen 1-2 metrin turvaetäisyys pystytään säilyttämään koko tilaisuuden ajan, myös sinne saavuttaessa ja sieltä poistuessa. Tungoksia ja tiiviitä jonoja ei saa päästää syntymään missään vaiheessa. Järjestäjän tulee ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta.

Suomen Taitoluisteluliitto on koonnut nämä yleisohjeet tapahtumajärjestäjien, kilpailjoiden ja yleisön tueksi. Kilpailunjärjestäjillä on oikeus tehdä Suomen Taitoluisteluliiton kanssa yhteistyössä päätökset tapahtuman järjestelyihin liittyen, vallitsevat suositukset ja koronavirustilanne huomioiden.

Lipunmyynti
Lipunmyynti suositellaan avaamaan vasta, kun mahdolliset viranomaismääräykset mm. maksimiosallistujamäärästä on tiedossa. Suosittelemme järjestämään lipunmyynnin ennakkoon, jotta tapahtumaan osallistuneet voidaan jäljittää mahdollisissa altistumistapauksissa. Mikäli lipunmyyntiä ei järjestetä ennakkoon tai tapahtumaan myydään lippuja ovelta, on järjestäjän kerättävä katsojien yhteystiedot mahdollista altistuneiden jäljittämistä varten.

Lipunmyynnissä ja katsomossa on huomioitava, että seurueiden välille on katsomossa turvattava riittävä etäisyys. Lippuja voidaan myydä esimerkiksi joka toiselle paikalle, jolloin seurue voi kuitenkin istua vieretysten jättäen tyhjiä penkkejä molemmin puolin. Katsomossa voidaan merkitä pois käytöstä olevat rivit/penkit. Liigahalleja käytettäessä, kannattaa käyttää tutustua hallien tekemiin katsomosuunnitelmiin yleisötilaisuuksien järjestämiseksi.

Arvonta ja osallistumisten peruuttaminen
Kilpailun arvonta suositellaan aikataulutettavan mahdollisimman lähelle kilpailua mahdollisten osallistuja- ja aikataulumuutosten vuoksi. Osallistujille on hyvä tarjota mahdollisuus peruuttaa osallistuminen kuluitta/ilmoittautumismaksun palauttaminen sairaustapauksissa sekä epäiltäessä altistumista koronavirustartunnalle. Mikäli luistelijoita joudutaan karsimaan, luistelijoita voidaan kutsua varasijoilta mukaan peruuttaneiden osallistujien tilalle.

Arvioijat
Tuomaristo on hyvä pitää mahdollisimman samana ylimääräisten kontaktien välttämiseksi. Tuomariston jäsenet on asetettava toisistaan etäälle turvavälit huomioiden ja teknisille on tarjottava joko visiirit/maskit tai pleksi. Mikäli mahdollista, teknisille on tarjottava myös toinen/useampi näyttö (monitori). Jos käytetään kuulokejärjestelmää, yhtä kuulokemikrofonia käyttää sama henkilö koko tapahtuman ajan.

Kilpailijat ja valmentajat
Joukkueille/luistelijoille ja valmentajille varataan oma sisäänkäynti/poistumistie. Katsomossa ja pukuhuoneissa merkitään luistelijoille/valmentajille paikat turvavälit huomioiden. Kilpailijoita ohjeistetaan laittamaan hiukset ja meikit ennen jäähallille saapumista (joukkueiden tapauksessa esimerkiksi itse varaamassaan tilassa tai bussissa). Tarvittaessa luistelijat voivat tehdä tarvittavat ehostukset merkityillä paikoilla katsomossa, ei wc-tiloissa tai käytävillä. Kulkureitit on suunniteltava ja ohjeistettava siten, että joukkueiden/luistelijoiden “kohtaava” liikenne minimoidaan. Suosittelemme, että kilpailijat eivät liiku muun yleisön joukossa.

Pukuhuoneet, taukotilat ja verryttely
Pukuhuoneita on otettava käyttöön mahdollisimman paljon, ja niiden riittävästä puhdistuksesta ja siivouksesta on huolehdittava. Yksinluistelu-ja jäätanssikilpailuissa, joissa pukukopissa on yhtäaikaisesti useamman seuran edustajia,  merkitään selkeästi paikat/turvavälit luistelijoiden välille. Pukuhuoneissa saa oleilla vain sinne kuuluvat henkilöt välttämättömän ajan.

Maskin käyttö pukukoppikäytävällä (kaikkien lajien kilpailut) sekä pukuhuonetiloissa (yksinluistelu – ja jäätanssikilpailut) on pakollista (Jos kilpailija/valmentaja ei halua käyttää maskia, on valmistautuminen tehtävä esimerkiksi luistelijoille osoitetuissa katsomotiloissa. Mikäli maskin käytön esteenä ovat terveydelliset syyt, on luistelijalla/valmentajalla mahdollisuus päästä pukukoppitiloihin tai muuhun järjestäjän osoittamaan tilaan myös maskittomana. Asiasta tulee informoida kilpailunjärjestäjää kilpailuilmoittautumisen yhteydessä.
Luistelijan/valmentajan on huolehdittava siitä, että heillä on itsellään mukana riittävä määrä maskeja tapahtuman ajaksi (kilpailunjärjestäjä varmistaa maskien saatavuuden vain vapaaehtoisille).

Arvioijien taukotilan on oltava riittävän tilava ja mahdollisuuksien mukaan teknisille ja arvioijille voidaan järjestää erilliset tilat. Myös vapaaehtoisten ja valmentajien taukotilan suhteen on syytä huomioida riittävät turvaetäisyydet ja tilan samanaikaisten käyttäjien määrä.

Verryttelylle varataan riittävän väljästi tilaa ja sään salliessa verryttelyt suositellaan tehtävän ulkona.

Palkintojenjako
Mikäli kilpailuissa järjestetään palkintojenjako, on huomioitava riittävät turvavälit ja tungoksen välttäminen. Muodostelmaluistelukilpailuissa suosittelemme, että palkintojenjakoon osallistuvat vain joukkueen kapteenit. Mahdolliset jaettavat mitalit ojennetaan joukkueen kapteeneille, jotka välittävät nämä eteenpäin joukkueelleen. Yksinluistelussa ja jäätanssissa ei suositella järjestettävän varsinaista palkintojenjakoa. Yksinluistelukilpailuiden tulokset suositellaan kuulutettavaksi ennen seuraavan sarjan kilpailua ja palkinnot/muistot voidaan ohjeistaa noudettavaksi esimerkiksi kilpailutoimistosta.

Yleisö
Tapahtumapaikalle saapuminen ja tiloista poistuminen on järjestettävä niin, että jonoja ja tungoksia ei pääse syntymään. Jos mahdollista, katsojat jaetaan ja ohjeistetaan kulkemaan lohkoittain. Käytävillä kulkusuunnat tai turvavälit voidaan merkitä esimerkiksi naruin ja/tai kyltein. Katsomossa liikkuminen tapahtuman aikana on minimoitava ja jäädytysten aikaiseen liikkumiseen on hyvä suunnitella turvalliset toimintatavat; esim. kahvi-/myyntipaikkojen tasainen ja runsas sijoittelu. Yleisössä kaikkien yli 12 -vuotiaiden on käytettävä maskia.

Yleinen hygienia ja turvallisuus
Käsidesiä ja käsienpesupisteitä on varattava riittävästi. Kaikkien kilpailutapahtumassa koppikäytävällä ja akkreditoinnissa vapaaehtoisina toimivien on käytettävä maskeja. Myös muille vapaaehtoisille suositellaan ja tarjotaan maskit käyttöön päivän ajaksi. Osallistujia ja yleisöä on muistutettava turvaväleistä sekä käsi- ja yskimishygieniasta. EA-tiimin varusteisiin on hyvä sisällyttää maskeja, kertakäyttöhanskoja ja suojatakkeja.

Kilpailujen koronavastaavan yhteystiedot on oltava selkeästi kilpailuun ilmoittautuneiden tiedossa
Kilpailujärjestäjän tulee nimetä kilpailuorganisaatiostaan koronavastaava, joka pitää huolen kilpailun koronaturvallisista järjestelyistä. Kilpailun koronavastaavalla on tiedot tapahtumaan osallistuneista, jotta mahdollisessa koronavirustilanteessa altistuneet voidaan jäljittää. Koronavastaavalla on oltava lisäksi kilpailun lääkärin yhteystiedot sekä mm. tieto alueella koronaviruksen pikatestejä järjestävistä tahoista, johon oireisen henkilön voi ohjata ottamaan yhteyttä. 

Mahdollinen altistuminen ja karanteeni sekä sairastuminen kilpailumatkalla
Mikäli luistelija sairastuu kilpailumatkalla, on heitä ohjeistettu eristäytymään sekä ottamaan yhteyttä joukkueen/ryhmän johtoon. Joukkueen johto ottaa yhteyttä kilpailun koronavastaavaan. 

 

Olympiakomitean sivuilta lisää ohjeita sivulla Ajankohtaista tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista urheiluun 

Aluehallintoviraston sivuilta löytyy ajantasaiset ohjeet yleisötilaisuuksien järjestämiseksi.

Viime kädessä tapahtumajärjestäjän vastuulla on huolehtia turvallisen tapahtuman toteuttamisesta ja ajankohtaisten ohjeiden noudattamisesta.

Päivitämme näitä ohjeita ajankohtaisesti. Päivitetty 3.8.2021

Epäselvissä kysymyksissä ota yhteyttä liiton kilpailupäällikköön.