Toimintaohjeet häirintäepäilyissä

Taitoluisteluliitto suosittelee vahvasti jokaista jäseseuraansa luomaan toimintaohjeet avuksi varhaiseen puuttumiseen häirintään liittyvissä asioissa.

 

Esimerkki seuroille toimintaohjeista häirintäepäilyissä

Koko prosessissa on huomioitava läpinäkyvyys, reiluus ja avoimuus. Kaikkia urheilijoita, vanhempia, valmentajia ja seuran toimihenkilöitä on kohdeltava tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti.


1. Kaikki ilmoitukset käsitellään niiden vaatimalla vakavuudella
Kaikista yhteydenotoista kiitetään ja otetaan vastuu asian eteenpäin viemisestä. Ennen asian selvittämistä ei luvata asialle lopputulemaa, vaan asiaa selvitetään eteenpäin asianmukaisilla tahoilla. Ilmoituksen sisältö kirjataan ylös pitäen sisällään ilmoituksen päivämäärän, valituksen sisällön, kuka valituksen on ottanut vastaan ja ilmoittajan nimen, jos se on tiedossa.

2. Päätetään kuka tapausta käsittelee
Seurassa on jo etukäteen nimetty henkilö, joka ensisijaisesti käsittelee ilmoituksia. Jokaisessa tapauksessa on kuitenkin huomioitava käsittelijöiden puolueettomuus.

3. Arvioidaan rikos- ja lastensuojeluilmoituksen tarve
Jos on epävarmuus siitä, onko kyseessä laiton toiminta vai ei, voi yhteyttä ottaa suoraan poliisiin, Rikosuhripäivystykseen tai Et ole yksin -palveluun kertomatta ilmoittajan tai uhrin nimeä. Jos ilmoituksen tehnyt vie asian poliisille, jätetään jatkokäsittely täysin viranomaisille. Jos tapaus herättää huolta alaikäisen hyvinvoinnista tai turvallisuudesta, on perusteltua tehdä lastensuojeluilmoitus. Neuvoa voi pyytää oman alueen lastensuojelun sosiaalityöntekijältä.

4. Osapuolten kuuleminen (kun ei epäillä rikosta)
Kaikilla osapuolilla on oikeus tulla kuulluksi. Kuulemiset kirjataan ylös ja kuulluilla henkilöillä on mahdollisuus lukea heistä kirjatut tiedot kuulemisen jälkeen. Seuraavat asiat on kirjattava: ketä on kuultu, milloin, ketkä ovat olleet paikalla, kuulemisen sisältö ja mitä on sovittu jatkosta. Osapuolia kuullaan luottamuksellisesti ja on tärkeä ilmaista miksi henkilöä kuullaan. Kun kuullaan alaikäistä, on vanhempia informoitava ja heiltä pyydettävä lupa ja mahdollisuus olla mukana kuulemistilaisuudessa. Vanhempia myös informoidaan siitä, mitä on puhuttu ja kuinka asia etenee.

5. Tehdään päätös jatkotoimenpiteistä
Kaikessa toiminnassa on ensisijaisena oltava lapsen tai nuoren etu, ja toimenpiteet päätetään seuran sääntöjen mukaisesti. Seuran hallitusta tulee informoida kaikista häirintätapauksista.

6 Kirjataan tapauksen yhteenveto
Käsittelystä tehdään kirjallinen yhteenveto ja säilytetään se luottamuksellisesti (huomioiden tietoturvalainsäädäntö). Yhteenvetoon kirjataan kaikki kuulemiset, tehdyt päätökset ja toimenpiteet.

7. Tiedottaminen
Päätöksestä informoidaan asiaankuuluvia henkilöitä, ja kerrotaan prosessin etenemisestä ja ratkaisuista perusteluineen. Mikäli ilmoitus on tullut lajiliitosta, toimitetaan raportti selvityksestä liitolle. Harkinnan mukaan asiasta viestitään seuralle, joukkueelle tai ryhmälle.

Apua ja tukea häirintäepäilytilanteissa voi kysyä Suomen Taitoluisteluliiton seuratoiminnan kehittäjiltä, toiminnanjohtajalta, puheenjohtajalta tai kurinpitovaltuutetulta, viranomaisilta (lastensuojelu tai poliisi) tai Et ole yksin -palvelusta.


Esimerkki on luotu Olympiakomitean, SUEKin ja Väestöliiton Häirintä urheilussa ja Väestöliiton Toimintaohjeet seuroille epäasiallisen käytöksen tapausten käsittelyyn -materiaalien pohjalta.
Seuran oman toimintaohjeen luomisessa voi käyttää apuna yllä olevien materiaalien lisäksi mm. Suomen Voimisteluliiton, Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton ja Suomen Uimaliiton Syrjintään ja häirintään puuttumisen ohjeistusta (s.15-20) ja Et ole yksin -palvelun Lasten ja nuorten väliseen kiusaamiseen puuttuminen urheiluharrastuksessa opasta.